ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük Önt, hogy jelen szerződési feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az ebben foglaltakat, továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet ennek az ÁSZF-nek a tartalmával, úgy nem jogosult webáruházunk szolgáltatásait igénybe venni, illetve onnan terméket vagy szolgáltatást rendelni.

1. Általános tudnivalók

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) minden olyan termékre és szolgáltatásra kiterjed, melyek vásárlását Ön, mint vevő (a továbbiakban: Vevő, illetve Fogyasztó – elállási jog és szavatosság esetében) a New Agent Kft. (a továbbiakban: Eladó) által üzemeltetett https://www.okosotthon-aruhaz.hu oldalon, illetve a hozzá kapcsolódó webáruházban kezdeményez.
• Az „Általános szerződési feltételek” és honlapunk nyelvezete magyar.
• A szerződés nem utal egyetlen magatartási kódexre sem.
• A megrendelések feladása áruházunkban kizárólag elektronikus úton lehetséges, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.
• A szerződés nem minősül írásban kötöttnek, azt nem iktatjuk és nem visszakereshető.
• A megrendelések folyamán számlázási illetve szállítási adatok megadására kerül sor. Ezen adatok helytállósága Vevő felelőssége.
• A rendelések teljesítésére az alábbiakban közölt feltételek érvényesek.

2. Webáruház üzemeltető adatai:

 • Cégnév: New Agent Kft (székhely: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115 E/1/2)
 • Cégjegyzékszám: 0109374878
 • Adószám: 28807449-2-43
 • Az üzemeltető személyes átvételi ponttal nem rendelkezik
 • E-mail cím: info(kukac)okosotthon-aruhaz.hu Tel.: +3630 7684795

3. Tárhelyszolgáltatók adatai:

 • MikroVPS Kft. 7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3. (székhely, telephely és postacím is)
 • Telefonszám: +36 70 362 4785 , e-mail cím:info(kukac)mikrovps.net

4. Szállítással kapcsolatos adatfeldolgozók adatai:

 • Cégnév: GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Telefonszám: +36 29 88 66 70, e-mail cím: info(kukac)gls-hungary.com

5. Adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatod el

6. Vételár

Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak). Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a lenti 9. pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

7. Szállítási módok és fizetési lehetőségek

Webáruházunkban történő vásárlásnál az alábbi szállítási és fizetési módok választhatóak:

 • GLS szállítás – a GLS professzionális logisztikai szolgáltatása biztosítja az 1 munkanapos* kiszállítást akár házhoz, akár GLS csomagpontokra. . A szállítás átlagosan 1-3 napot vesz igénybe, annak függvényében, hogy a rendelés mikor került leadásra, és a beszállító partnereink adott időszakban mennyire leterheltek.

Fizetés tekintetében:

 • átutalás: az automatikusan kiküldött “PRO FORMA / Díjbekérő” alapján banki átutalással lehetséges fizetni, majd a vételár jóváírását követően megkezdjük a rendelés feldolgozását. Szállítási kötelezettségünk a vételár maradéktalan kiegyenlítéséig nem áll fenn.
 • bankkártya: Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Házhoz szállítás esetén olyan címet szükséges megadni, melyen munkaidőben egy átvevő személy ott tartózkodik, és az esetleges utánvét összege is rendelkezésre áll. Az GLS csomagok sikeres kézbesítése érdekében a kiszállítás várható időpontjáról előzetes tájékoztató kerül kiküldésre. Ez alapján a GLS-nél lehet kezdeményezni az átvétellel kapcsolatos bármilyen módosítást, mint például a cím vagy időpont. GLS csomagpontok esetében értesítés küldése a csomagpontra érkezést követően történik, és módosításra nincs lehetőség. Kiszállítás csakis Magyarországi címre történhet.

Minden rendeléshez elektronikus számlát állítunk ki, melyet e-mailben küldünk a vevő részére. A számla egyben a garanciális ügyintézés alapfeltétele is. Hiányzó számlára vonatkozó reklamációt a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül kell jelezni. Minőségi vagy mennyiségi reklamációt szintén 3 munkanapon belül tudunk elfogadni.

A szállítás határideje sok tényezőn múlhat, a helytelenül megadott címadatoktól kezdve az ünnepi túlterheltségeken át egészen az időjárásig, így a szállítmányozás késedelméért anyagi felelősséget nem vállalunk.

8. Vevő vásárlással kapcsolatos kötelmei

 • Vevő vállalja, hogy az Eladótól vásárolt termékeket nem használja fel, illetve nem értékesíti tovább katonai célokra, vagy olyan életfenntartó készülékekhez ill. –rendszerekhez, humán implantációkhoz, nukleáris berendezésekhez vagy –rendszerekhez, vagy egyéb olyan alkalmazásokhoz, amelyekben a termék meghibásodása életet veszélyeztethet, vagy katasztrofális következményt vonhat maga után.
 • Vevő az Eladót minden olyan harmadik személytől eredő igény alól mentesíti, amely a fenti tájékoztatással ellentétes magatartásból származik.

9. Elállási jog – kizárólag Fogyasztó részére

A Ptk. 685. § d) pontja értelmében Fogyasztónak minősül mindaz a személy (Vevő), aki a gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körén kívül köt szerződést. Fogyasztó jogosult a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet alapján a megrendelés tárgyát képező termék átvételét követő 14 napig indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Eladó köteles Fogyasztó által kifizetett vételár összegét haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni. Ez a jog a szerződéskötés napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolható.

Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Abban az esetben, ha a tájékoztatás Fogyasztó (Vevő) által hibásan megadott e-mail cím miatt hiúsul meg, és ezt Eladónak a termék kézhezvételéig nem jelzi, úgy Eladó a tájékoztatás tényét jelen ÁSZF rendeléskor történő elfogadásával bizonyítottnak tekinti.

Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, kivéve, ha az Eladó előzetesen vállalja ezen költség viselését. A Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, úgy azt az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében megtalálható az elállási nyilatkozatminta. A nyilatkozatminta itt letölthető. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén a küldés idejét kell figyelembe venni.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket Eladó fenn megadott postázási címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkeznie 14 napon belül).

Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli, Eladó azonban nem köteles Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amelyek Eladó által felkínált legolcsóbb áruátvételi módtól eltérő szállítási mód választásából adódtak. Eladó jogosult a vételár visszafizetését visszatartani, amíg vissza nem kapta az elállás tárgyát minden tartozékával együtt. Visszatérítésnél az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód alkalmazandó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez a hozzájárulását adja. Ebből kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben azok szállítása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel, vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet Fogyasztó az elállási joggal.

A rendeltetés ellenes használatból, és visszaküldésnél a nem megfelelő csomagolás alkalmazásából eredő károkért Fogyasztó felel. Kizárólag forgalomképes, eredeti állapotában, tartozékaival együtt visszajuttatott termék ára jár vissza. A visszaküldés módjáról célszerű előre egyeztetni. Utánvéttel visszaküldött termék átvételét Eladó jogosult megtagadni.

Elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem érvényesíthető

 • jellegükből eredően nem visszavásárolható termékekre (felbontott csomagolású szoftverek, félvezetők, elemek, akkumulátorok, spray-k).
 • Fogyasztó kifejezett kérésre egyedileg összeállított konfigurációk és/vagy beszerzett termékek vonatkozásában.
 • nem forgalomképesen, hiányosan, hibásan, üzemképtelenül vagy a megrongált állapotban visszajuttatott termékekre.

10. Visszavásárlás lehetősége fogyasztónak nem minősülő vevőtől

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben saját belátása szerint döntsön a Fogyasztónak nem minősülő Vevő (cég, egyéni vállalkozó stb..) által tévesen vásárolt, de nem egyedi megrendelésre szállított termékek visszavételéről. Ennek feltételei egyrészt, hogy Vevő ilyen irányú szándékát a szóban forgó termék vásárlásától számított 14 napon belül írásban jelezze, valamint a terméket eredeti csomagolásában, forgalomképes állapotban saját költségén vissza is küldje Eladónak. Másrészt feltétel, hogy Eladó jóváhagyja a kérést. A visszavásárlás kapcsán Eladó jogosult kezelési költség felszámítására, melynek mértéke az eredeti vételár maximum 30%-a, de minimum 1000,-Ft, amit az általa kiállított jóváíró számlán feltüntet.

11. Szavatosság és jótállás (garancia)

11.1. Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy az Eladó a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az Eladó felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben, a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának. Ezek alapján Vevő az Eladóval szemben, annak hibás teljesítése esetén a PTK szabályai szerint, kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Ezen belül Vevő – választása szerint – az alábbi igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy másik igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna Eladó részére. Amennyiben Vevő sem a javítást, sem a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos árleszállítását, vagy a szerződéstől is elállhat.

Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban neki kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a szerződés teljesítésétől számított két év. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2 Termékszavatosság

A termékszavatosság a Vevő részére a szavatossági igény gyártóval szembeni közvetlen érvényesítésének lehetősége. Termék hibája esetén Vevő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, de ez utóbbi esetben kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezt a jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető!

Vevő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3 Jótállás – hétköznapi nevén “garancia”

Fentiekhez képest a jótállás azt jelenti, hogy az Eladó a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

11.4 Szavatosságot, illetve jótállást kizáró egyéb okok

A terméken végrehajtott forrasztás, hűtőborda eltávolítása, mechanikai sérülés, vagy oldószeres ill. vegyszeres kezelés nyoma, túlfeszültség miatti leégetés és általában a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibák. Ezeken felül az olvashatatlan vagy hiányos gyári sorszám ill. típusszám.

11.5 Szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítésének menete

Eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk-ban, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A törvény és a rendelet alapján 2 éves szavatossági időt biztosítunk minden webáruházunkon át újonnan eladott termékre, amennyiben értékesítése Fogyasztó részére, fogyasztói szerződés keretében jön létre.
Termékeinkre 12 hónap jótállást vállalunk 10.000 Ft vásárlási érték felett.
Szavatossági illetve jótállási igény érvényesítéséhez a számla, vagy annak másolata, illetve ha volt olyan, akkor a garancialevél szükséges.
Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái Vevő számára ismertek, vagy felismerhetőek voltak már a teljesítés időpontjában is.
Minőségi hibás termék esetén a Vevő kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben ezek egyike sem valósítható meg 15 napon belül, úgy választható az árcsökkentés, vagy a teljes vételár visszafizetése is.
A kifogásolt áru visszaszállításának költsége Vevőt terheli.

Szavatosság és jótállás alapvető tudnivalók: http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/garancialis-jogok.html

12. Panaszügyintézés lehetőségei

Ügyfeleink webáruházunk tevékenységével, vagy az ott forgalmazott termékekkel kapcsolatos panaszaikat e-mailben, postai úton vagy akár személyesen is jelezhetik részünkre a központi ügyintézés címén és elérhetőségein (lásd a 2-es pontban):

 • New Agent Kft.
 • E-mail cím:info(kukac)okosotthon-aruhaz.hu Tel.: +36307684795

A beérkezett panaszokra kötelesek vagyunk 30 napon belül írásban válaszolni. Amennyiben az ügyfél által megfogalmazott panaszt nem tartjuk jogosnak, úgy azt kötelesek vagyunk írásban megindokolni, és részére elküldeni. Amennyiben a panasz rendezését nem találja kielégítőnek, úgy Fogyasztó számára további jogérvényesítési lehetőségek kínálkoznak:

 • A lakhelyhez legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál. Járási hivatalok listája: http://jarasinfo.gov.hu/
 • Békéltető testületeknél. Elérhetőségeik: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület címe: Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

 • Online vitarendezési platformok: http://bekeltet.hu/ és https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
 • Bírósági eljárás keretében: Amennyiben Fogyasztó nem fordult békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulnia.

13. Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

Kelt: Budapest, 2022. február 03.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Facebook
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
e35cc37172574999a0937e29f696e031
Shop
0 items Cart
preloader